Mam kredyt w PLN

Pomoc złotówkowiczom z kredytem PLN

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową

poland-złoty
Kredyty złotówkowe PLN

Złotówkowiczu – pamiętaj skorzystaj ze skutecznej pomocy i odzyskaj swoje pieniądze!

Sprawdzona kancelaria – to zysk dla Ciebie

Nasze usługi obejmują również pomoc dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w złotówkach. Przeanalizujemy dokładnie Twoje roszczenia, takie jak możliwość unieważnienia Twojej umowy kredytowej w złotówkach. Ponadto, zapewnimy Ci wsparcie w postępowaniu przed sądem oraz w fazie przedsądowej.

W przypadku, gdy umowa zostanie ostatecznie unieważniona, pomożemy również w procesie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej oraz usuniemy informacje dotyczące tego kredytu z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Nie podejmujesz działań w obawie ?
Boisz się, że dostaniesz pozew od banku ?

Nasza umowa zapewnia „BEZPIECZEŃSTWO DLA KLIENTA” jako gwarancję. Nie tylko zapewniamy kompleksową obsługę sprawy, ale także reprezentujemy każdego klienta w sądzie w przypadku roszczeń ze strony banku.

Jeśli bank będzie domagał się od Ciebie wynagrodzenia za nieuzasadnione korzystanie z udostępnionego kapitału na mocy umowy kredytowej lub pożyczki, zobowiązujemy się do podjęcia działań mających na celu udowodnienie bezzasadności tych roszczeń. Oznacza to, że będziemy bronić Twoich praw również w postępowaniu sądowym.

Kim są Złotówkowicze?

Klienci banków, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w polskich złotych (PLN), są nazywani „złotówkowiczami”. Istnieją trzy rodzaje oprocentowania stosowane w umowach kredytów hipotecznych w PLN, oferowane obecnie przez banki: oprocentowanie stałe, okresowo stałe na 5 lub 10 lat oraz oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3M lub 6M. Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch składników: stawki WIBOR i marży banku. Marża banku powinna być stała przez cały okres kredytowania, podczas gdy wskaźnik WIBOR jest zmienny i zależy od polityki Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz banków komercyjnych.

Warto wspomnieć, że znowelizowana Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zarządzaniu ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, wprowadzona 3 grudnia 2019 roku, nakłada obowiązek na banki posiadania oferty kredytów ze stałym oprocentowaniem lub okresowo stałym oprocentowaniem, aby uwzględnić ryzyko związane z tymi kredytami. Przed tą datą większość banków nie oferowała takiej opcji klientom indywidualnym, co skutkowało przewagą udzielania kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, które wiązały się z nieprzewidywalnym ryzykiem zmiany wartości. Należy pamiętać, że kredyty hipoteczne to długoterminowe zobowiązania, zazwyczaj na okres 30 lat, co oznacza, że zmienność oprocentowania tych kredytów wiąże się z wysokim ryzykiem, na które klienci banków nie mają wpływu.

Odtwórz wideo

Rodzaje umów kredytów hipotecznych w PLN ?

Dotychczas Banki stosowały trzy rodzaje umów kredytów hipotecznych w PLN zawierających zapisy :

  • klauzuli zmiennego oprocentowania ustalonego w oparciu o decyzję zarządu Banku,

  • klauzuli zmiennego oprocentowania, opartego na wskaźniku WIBOR i marży Banku,

  • odroczonej spłaty części należności.

Rozpocznijmy od tzw. kredytu „niemożliwego do spłacenia”, czyli kredytu z odroczoną spłatą.

Kredyt „Alicja” opierał się na specyficznej zasadzie, zgodnie z którą klient, płacąc miesięczną ratę długu, spłacał tylko część naliczonych odsetek, a pozostała ich część miała być uwzględniona jako część kapitału, który będzie spłacany w przyszłości. Taki rodzaj kredytu był praktycznie niemożliwy do całkowitej spłaty.

Z kolei klauzula dotycząca zmiennego oprocentowania, opartego na stawce WIBOR i marży banku, w długim okresie, na który jest zawierany kredyt hipoteczny (np. na 30 lat), niesie ze sobą ryzyko nieprzewidzianych kosztów. Marża banku pozostaje stała przez cały okres kredytowania, natomiast stawka WIBOR 3M lub 6M zmienia się co 3 lub 6 miesięcy. Wysokość tego wskaźnika zależy od decyzji Banku Centralnego i polityki banków komercyjnych. Dobrym przykładem tego jest rok 2022, w którym stawka WIBOR wzrosła z 0,25% we wrześniu 2021 r. do aż 7,64% w listopadzie 2022 r. Oznacza to, że raty kredytowe w niektórych przypadkach wzrosły o ponad 100% w porównaniu do pierwotnej raty z dnia zawarcia umowy kredytowej, co powoduje poważne trudności i kłopoty dla kredytobiorców.

W przypadku, gdy umowa kredytowa zawiera niedozwolone zapisy można dochodzić swoich praw w sądzie.

Należy zauważyć, że kredytobiorcy często nie mają pełnej swobody w kwestii ustalania wysokości zmiany oprocentowania oraz odstępów czasowych tych zmian przez zarząd banku. W rezultacie, kredytobiorca nie jest w stanie samodzielnie określić, kiedy i w jaki sposób nastąpi zmiana oprocentowania.

Taka sytuacja ogranicza zdolność kredytobiorcy do planowania i przewidywania kosztów kredytu. Fluktuacje oprocentowania mogą prowadzić do nagłych wzrostów rat kredytowych, co z kolei może mieć znaczący wpływ na budżet i stabilność finansową kredytobiorcy.

Warto wspomnieć, że banki często wprowadzały klauzule zabezpieczające przed spadkiem wartości oprocentowania umowy poniżej określonego progu. Klauzula ta miała na celu ochronę interesów banku w przypadku znacznego spadku stawki WIBOR.

Sposób ustalania stawki WIBOR polega na uwzględnieniu decyzji i polityki Banku Centralnego oraz banków komercyjnych. Stawka WIBOR jest wskaźnikiem zmiennym, który może ulegać zmianie co 3 lub 6 miesięcy, w zależności od określonego cyklu.

W praktyce oznacza to, że kredytobiorcy nie mają bezpośredniego wpływu na ustalanie stawki WIBOR. Decyzje w tej kwestii są podejmowane przez instytucje finansowe, które uwzględniają różne czynniki, takie jak sytuacja na rynku finansowym i polityka monetarna, które mogą wpływać na wysokość stawki WIBOR.

Wynika stąd, że kredytobiorcy są narażeni na ryzyko wzrostu stawki WIBOR, które może przyczynić się do wzrostu wysokości rat kredytowych i prowadzić do większych kosztów spłaty kredytu.

– zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Ważne jest zaznaczenie, że tylko konsumenci, czyli osoby zaciągające kredyt hipoteczny na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, mają prawo powoływać się na niedozwolone zapisy w umowie kredytu hipotecznego.

Zamów bezpłatny kontakt.

Masz pytania ? Zadzwoń już teraz – 534 329 805.

lub
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe