Mam kredyt w PLN

Pomoc złotówkowiczom z kredytem PLN

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową

poland-złoty
Kredyty złotówkowe PLN

Złotówkowiczu – pamiętaj skorzystaj ze skutecznej pomocy i odzyskaj swoje pieniądze!

Sprawdzona kancelaria – to zysk dla Ciebie

Pomagamy również kredytobiorcom i pożyczkobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w złotówkach. Oszacujemy dla Ciebie  dokładne roszczenia, jakie mogą przysługiwać  np. w kwestii unieważnienia Twojej umowy kredytowej zawartej w złotówkach. Będziemy Cię również reprezentować w postępowaniu przedsądowym i sądowym.

W przypadku prawomocnego stwierdzenia nieważności umowy, również  pomożemy Ci w procesie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej oraz danych z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Nie podejmujesz działań w obawie ?
Boisz się, że dostaniesz pozew od banku ?

Nasza umowa zawiera gwarancję: „BEZPIECZEŃSTWO DLA KLIENTA„. Oprócz kompleksowej obsługi sprawy,  każdemu klientowi zapewniamy reprezentację w sądzie w przypadku roszczeń ze strony banku.

Jeżeli w związku z wykonywaniem naszej umowy bank będzie dochodził od Ciebie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału udostępnionego na mocy umowy kredytu lub pożyczki, my zobowiązujemy się do podjęcia czynności zmierzających do wykazania bezzasadności roszczeń. Oznacza to, że będziemy bronić Twoich praw również na etapie sądowym.

Kim są Złotówkowicze?

Złotówkowicze  to klienci banków, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w walucie PLN. Rodzaje oprocentowania stosowane w umowach kredytów hipotecznych w PLN? Banki obecnie oferują w umowach kredytu hipotecznego 3 typy oprocentowania: stałe, okresowo stałe na 5 lub 10 lat lub zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M lub 6M. Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch składników stawki WIBOR i marży banku. Marża Banku powinna być stała w całym okresie kredytowania, natomiast wskaźnik WIBOR jest zmienny i jest uzależniony od polityki Banku Centralnego NBP oraz polityki Banków komercyjnych.

Warto przypomnieć, że znowelizowana dnia 3 grudnia 2019 r. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie wprowadziła obowiązek posiadania przez banki oferty kredytów ze stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową, tak aby uwzględnić ryzyko związane z tymi kredytami. Przed tą datą większość banków, nie przedstawiała takiej oferty klientom indywidualnym, co skutkowało przewagą udzielania kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, obciążonych nieprzewidywalnym ryzykiem zmiany jego wartości. Trzeba pamiętać, że kredyty hipoteczne to kredyty długoterminowe, najczęściej 30 letnie, co sprawia, że zmienność oprocentowania tych kredytów jest obarczona wysokim ryzykiem, na które klienci Banków nie mają żadnego wpływu.

Odtwórz wideo

Rodzaje umów kredytów hipotecznych w PLN ?

Dotychczas Banki stosowały trzy rodzaje umów kredytów hipotecznych w PLN zawierających zapisy :

  • klauzuli zmiennego oprocentowania ustalonego w oparciu o decyzję zarządu Banku,

  • klauzuli zmiennego oprocentowania, opartego na wskaźniku WIBOR i marży Banku,

  • odroczonej spłaty części należności.

Zacznijmy od tzw. kredytu „niemożliwego do spłacenia”. Tak to nie pomyłka – chodzi o kredyt z odroczoną spłatą.

Na czym dokładnie polegał kredyt „Alicja”? Umowa zakładała, że klient, spłacając co miesiąc ratę długu, opłacał tylko część naliczonych odsetek, ich reszta miała zaś zostać wliczona do kapitału spłacanego w przyszłości – taki kredyt był nie do spłacenia.

Klauzula zmiennego oprocentowania opartego na stawce WIBOR i marży Banku w długim okresie na jaki kredyt hipoteczny jest zawierany np. 30 lat niesie za sobą natomiast ryzyko nieprzewidzianych kosztów takiego kredytu, ponieważ o ile marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania to stawka WIBOR 3M lub 6M zmienia się raz na 3 lub 6 miesięcy. Wysokość tego wskaźnika jest niezależna od klienta Banku i jest ściśle powiązana z polityką Banku Centralnego i polityką Banków komercyjnych, co najlepiej można zaobserwować w trakcie roku 2022, kiedy to stawka WIBOR urosła z 0,25% jeszcze we wrześniu 2021, do aż 7,64% w listopadzie 2022r. Oznacza to, ze raty kredytów w niektórych przypadkach wzrosły o ponad 100% w stosunku do raty pierwotnej z dnia zawarcia umowy kredytu, co powoduje poważne komplikacje i kłopoty wśród kredytobiorców.

W przypadku, gdy umowa kredytowa zawiera niedozwolone zapisy można dochodzić swoich praw w sądzie.

np. pełna dowolność w ustalaniu wysokości zmiany oprocentowania oraz odstępów czasowych tych zmian przez zarząd banku. Tym samym kredytobiorca nie był w stanie samodzielnie ustalić kiedy i w jaki sposób oprocentowanie ulegnie zmianie.

,która zabezpieczała bank przed spadkiem wartości oprocentowania umowy poniżej wskazanego w umowie progu. sposób ustalania stawki WIBOR

– zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Należy przy tym pamiętać, że na obecność niedozwolonych zapisów w umowie kredytu hipotecznego mogą się powoływać tylko konsumenci, czyli osoby pożyczające pieniądze na cel bezpośrednio niezwiązany z działalnością gospodarczą.

Zamów bezpłatny kontakt.

Masz pytania ? Zadzwoń już teraz – 534 329 805.

lub
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe