SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową

Załącz skan lub plik swojej umowy kredytowej do weryfikacji:
SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO

Jeżeli jesteś lub byłeś posiadaczem kredytu gotówkowego spłacanego ratalnie masz duże szanse na to, ze Twoja umowa kredytowa zawiera błędy czyli zapisy niedozwolone, co może skutkować m.in. tym, że Bank nieprawidłowo zawyża koszty Twojego kredytu. Jeżeli tak jest to masz Prawo domagać się od Banku zwrotu wszystkich zapłaconych kosztów tj. odsetek i prowizji i spłacać jedynie pożyczony kapitał. Możesz skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego uregulowanej w art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim.

Co to jest Sankcja Kredytu Darmowego w skrócie SKD ?

Sankcja Kredytu Darmowego dotyczy kredytów konsumenckich, tj. kredytów gotówkowych niezabezpieczonych hipotecznie, udzielonych konsumentom przez Banki lub Firmy Pożyczkowe na cele konsumpcyjne nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sankcja Kredytu Darmowego odnosi się do umów kredytowych, które zawierają wady prawne czyli zapisy niezgodnie z zapisami Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011r. 

Jeżeli umowa kredytowa o kredyt gotówkowy zawiera zapisy niezgodne z w/w Ustawą, to zgodnie z zapisem Art.  45.  [Sankcja kredytu darmowego]

„W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie”.

Oznacza to, że jeżeli w wyniku wykonania przez nas, bezpłatnej pozytywnej analizy Twoich dokumentów kredytowych, a to :

  • Umowy kredytowej wraz z załącznikami i aneksami,
  • Harmonogramu spłat, 
  • Historii spłat,
  • Raportu BIK.

możesz domagać się od swojego Kredytodawcy (Banku)  zwrotu wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów prowizji, kosztów okołokredytowych oraz odsetkowych jak również możesz uwolnić się od odsetek na przyszłość, spłacając Bankowi jedynie kapitał zaciągniętego kredytu. Jest to potocznie mówiąc kara nałożona Ustawą na Banki za stosowanie niedozwolonych praktyk w zapisach umów kredytowych.

Dokumenty do bezpłatnej analizy przeslij na nasz adres e’mail biuro@pomockredytobiorcom.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

Sankcji Kredyt Darmowego SKD podlegają 

  • umowy kredytowe zawarte po dniu wejścia w życie Ustawy o kredycie konsumenckim tj. po dniu 12.05.2011r.
  • o wartości do 255.500,00 zł,
  • w bieżącej obsłudze, spłacie
  • w przypadku kredytów już spłaconych do 12 miesięcy od daty całkowitej spłaty.
Zamów bezpłatny kontakt.

Masz pytania ? Zadzwoń już teraz – 534 329 805.

lub
Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe